Warunki gwarancji

Ogólne warunki gwarancji udzielanej na oklejanie pojazdów
1. Wykonawca potwierdza udzielenie Gwarancji na oklejony(e) pojazd(y) Zamawiającego.
2. Wykonawca udziela Gwarancji w zależności od użytych materiałów, na okres:
a. 12 miesięcy - w przypadku wykonania reklamy z folii monomerycznej (ekonomicznej) laminowanej lub nie laminowanej na powierzchniach płaskich,
b. 12 miesięcy - w przypadku wykonania reklamy z folii polimerowej laminowanej lub nie laminowanej na powierzchniach lekko zakrzywionych,
3. Wykonawca, niezależnie od rodzaju materiału, z którego wykonana jest reklama, dodatkowo udziela gwarancji na
druk solventowy na okres 12 miesiecy.
Przez okres 12 miesiecy od daty aplikacji folii wydruk jest odporny na działanie promieni UV - tzn. kolory nie blakną pod wpływem promienii UV wiecej niż 30% pierwotnego koloru.
4. Gwarancja obejmuje naprawienie uszkodzonych fragmentów wydruku lub w przypadku całkowitego uszkodzenia
wiekszej czesci reklamy, wymiane całego elementu (brytu technologicznego) w wypadku:
a. samoistnego odklejenia się folii, spowodowane niewłaściwym przygotowaniem karoserii pojazdu(ów) do aplikacji,
b. samoistnego odklejenia się folii, spowodowane niewłaściwa aplikacją folii na karoserii pojazdu(ów),
5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek kolizji, stłuczki, wypadku, korozji, działania osób trzecich, działania warunków atmosferycznych (np. gradobicie) lub niewłaściwej konserwacji karoserii pojazdu (Pkt. II)
6. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia lub odkształcenia folii powstałe w wyniku: uszkodzenia powłoki lakierniczej, a w szczególności powstałe na skutek niewłasciwego malowania uszkodzonych elementów karoserii; przeprowadzonej konserwacji karoserii (polerowanie) w okresie od 14 do 1 dnia przed oklejeniem, oklejenia elementu który poddany był malowaniu farbami samochodowymi w okresie od 14 do 1 dnia przed oklejeniem pojazdu.
7. Gwarancja ulega automatycznemu utraceniu w wypadku niedostosowania się do poniższych wymogów:
a. samochód(y) oklejany(e) musi(sza) pozostać w miejscu oklejenia przez okres co najmniej 24 godzin w okresie letnim i 36 godzin w przypadku okresu zimowego,
b. przez okres 72 godzin od godziny odbioru pojazdu(ów) Zamawiający nie może myć pojazdu(ów),
c. pojazd(y) w okresie 14 dni przed oklejeniem nie moga być: malowane, naprawiane blacharsko, polerowane, woskowane lub nabłyszczane.
8. W wypadku zauważenia uszkodzenia folii, np. w wyniku działania osób trzecich, należy niezwłocznie powiadomić o
zaistniałym fakcie Wykonawcę oraz przesłać w terminie do 7 dni roboczych dokumentację fotograficzną uszkodzonego miejsca. W wypadku stwierdzenia uszkodzenia folii z winy Wykonawcy, w terminie do 14 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia uszkodzenia na własny koszt w siedzibie Wykonawcy.
9. W wypadku naprawy uszkodzenia nie podlegającemu naprawie gwarancyjnej, Zamawiajacy zobowiązany jest do
pokrycia kosztów naprawy danego miejsca, wg. schematu: 10% folii na pojeździe podlega wymianie - Zamawiajacy uiszcza opłatę w wysokości 15% wartości oklejenia pojedynczego auta.

II. Właściwa konserwacja karoserii pojazdu z naniesioną grafiką
1. Aby zachować prawo do napraw gwarancyjnych w okresie gwarancyjnym, Zamawiajacy zobowiązany jest do
przestrzegania warunków właściwej konserwacji pojazdu/ów z naniesioną grafika.
2. Mycie pojazdu(ów) może następować na myjniach ręcznych lub myjniach automatycznych.
3. W wypadku mycia wodą pod wysokim cisnieniem, niedozwolone jest kierowanie strumienia wody bezpośrednio na krawędzie wydruku, gdyż może to spowodować uszkodzenie mechaniczne folii.
4. Zabrania sie czyszczenia folii na aucie silnymi środkami chemicznymi, np. benzyną, benzyną ekstrakcyjną, denaturatem, chlorem, itp. Może to spowodować trwałe i nieodwracalne uszkodzenie folii aplikowanej na aucie.
5. Wykonawca zaleca mycie ręczne karoserii z zastosowaniem lekkich środków pielęgnacji nadwozia (np. szampony
samochodowe).

III. Procedury reklamacyjne
1. Klient zgłasza w formie pisemnej reklamowany produkt z uwzglednieniem szczegółowego opisu usterki.
2. Klient na swój koszt dostarcza pojazd do biura w celu weryfikacji zgłaszanej usterki.
3. Weryfikacja powinna byc umówiona telefonicznie w celu ustalenia dogodnego terminu dla stron.
4. W przypadku przyjęcia reklamacji firma zobowiązuje się do usunięcia wady na swój koszt w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia samochodu do pracowni produkcyjnej w Morzyczynie, ul.Chrobrego 4b
5. Klient powinien od dnia przyjęcia reklamacji w ciagu 7 dni dostarczyć pojazd do usunięcia reklamacji, po upływie tego terminu reklamacja nie będzie naprawiana na koszt usługodawcy.

Żywiec Zdrój Winfor Vobis Vital Uromedex Sanistal Ruch S.A. Remor PP Finanse Pizza Hut PEC Stargard Nokia Markiz Laguna KP Kierowca.pl Groszek Framex Eko-Iwest Drewex Darkat Budchem BP Adler Shiffe ASD Animex Joanna Nik-Pol Hyundai Frambud JBB Madar Lewiatan extraDACH Orange Bosman Carlsberg Netto